O elektrokolech

Elektrokola Kladno  →  Elektrokola  →  O elektrokolech

Co je vlastně elektrokolo?

Elektrokolo obecně je jízdní kolo doplněné o motor, baterii a ovládání, které vypomáhájí při jízdě. Námi prodávaná elektrokola patří do kategorie jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - EPAC (elektricky asistované jízdní kola, jinak též známy jako e-bike nebo pedelec).

Do této kategorie patří elektrokola, jejichž rychlost s asistencí elektromotoru nepřevýší 25 km/h (s tolerancí 10%) Samozřejmě např. z kopce můžete jet i rychlostí mnohem vyšší, ale už bez asistence elektromotoru. Dále jmenovitý výkon elektromotoru může být maximálně 250 W (maximální výkon může být i několikanásobně vyšší). Dopomoc elektromotoru muže být aktivována pouze při aktivním šlapání. Na elektrokole na rozdíl od elektroskůtru je třeba tedy šlapat, ale asistence elektropohonu je dostatečně velká pro snadné vyjetí každého kopce. Bez šlapání může akcelerátor elektrokolo uvést pouze do rychlosti 6 km/h z klidového stavu.

Pro tato elektrokola platí stejné podmínky pravidel provozu jako pro jízdní kola. Pro provoz těchto elektrokol nepotřebujete registrační značku, technický průkaz, stk, ani povinné ručení a pro řízení těchto elektrokol nemusíte mít řidičský průkaz ani cyklistickou přilbu, pokud Vám není méně než 18 let, ale z důvodu bezpečnosti cyklistickou přilbu rozhodně doporučujeme.

Pro koho je elektrokolo?

Existuje několik důvodů proč si pořídit elektrokolo. Představme si je na příkladu jedné nejmenované rodiny:

Maminka je po operaci kolene a její pohybové omezení jí už neumožňuje účastnit se rodinných cyklo výletů jako dříve. Jezdí tedy na elektrokole a těší se na každou další vyjížďku.

Otec je fanda do kol a většinou jezdí po okolí na svém horském kole. Když však jede s partou mladých bikerů, nestačí jim do kopců a oni na něj musí stále čekat. Na společné túry vyráží s elektrokolem a ještě neprohrál žádnou vrcholovou prémii.

Starší syn je na tom s kondicí o dost lépe. Ale čas od času si však půjčí tátovo elektrokolo, aby si užil více zábavnou a dynamickou jízdu po okolních vršcích.

Druhý syn pracuje ve velkém městě a do práce to má asi půl hodiny autem nebo městskou dopravou. Zkusil to i párkrát na kole, ale to se musel každé ráno po příjezdu sprchovat. Dnes jezdí za příznivého počasí na elektrokole. V práci je za 15 minut, protažený a nezpocený.

A dcera, která nerada jezdí na kole, se rozhodla shodit pár přebytečných kil. Jízda na elektrokole ji naopak velmi baví, protože se u ní moc nezadýchá. A navíc díky aktivitě v nízké srdeční frekvenci jde hubnutí jedna radost.

Legislativa elektrokol

Pro konstrukci a provoz elektrokol platí řada právních předpisů či norem. K těm základním patří:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel.
Tato směrnice mimo jiné uvádí, že se nevztahuje na jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem 0,25 kW, jehož výkon je postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, když vozidlo dosáhne rychlosti 25 km/h, nebo dříve, jestliže cyklista přestane šlapat.
To zjednodušeně znamená, že elektrokola s výkonem elektromotoru maximálně 250 W a s maximální elektromotorem podporovanou rychlostí 25 km/h nemusí projít procesem schvalování/typových zkoušek. Uvedené mezní parametry zároveň vytyčují dělicí čáru mezi elektrokoly a elektroskútry.

ČSN EN 15194 (309080)
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC (Electrically Power Assistent Cycles).
Norma platí od 01.09.2009 a je v klasifikaci ICS zařazena do skupin 43.150 Jízdní kola a 43.120 Elektrická silniční vozidla. Specifikuje požadavky na elektrické obvody, kabely a spoje, řízení výkonu, maximální rychlost dosažitelnou pomocí elektromotoru, technické podmínky, zkušební metody a některá omezení. Navíc přichází s dodatkem, který se podrobně zabývá požadavky elektromagnetické kompatibility ECM.
Definice elektrokola podle této normy:

  • jmenovitý výkon motoru je maximálně 250W,
  • motor je aktivován pouze při šlapání na pedály, případně otočným akcelerátorem do rychlosti 6 km/h,
  • motor musí být odpojen, jakmile elektrokolo dosáhne rychlosti 25 km/h,
  • motor musí být odpojen jakmile jsou použity brzdy,
  • maximální napětí systému (baterie, řídící jednotka, motor) je 48V,
  • maximální váha elektrokola je 40 kg,
  • všechny elektrosoučásti kola musí být testovány na odolnost proti nárazu, mechanickému opotřebení a na elektromagnetickou kompatibilitu.
Je nezbytné, aby vyráběná, dovážená a ve státech Evropské unie prodávaná elektrokola měla atest podle ČSN EN 15194.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. ze dne 11.července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Příloha č. 13 této vyhlášky specifikuje technické požadavky na jízdní kola, přičemž příslušné požadavky se vztahují i na elektrokola. Jedná se zejména o brzdy, ovládací páčky, řidítka, matice nábojů kol, zadní/přední/ pedálové a kolové odrazky, světelnou výbavu, pneumatiky a ráfky, výrobní čísla atd.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb. a zákona č. 411/2005 Sb.
Z uvedeného zákona je významný § 58, kde se kromě jiného uvádí:
(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

"legální" X "nelegální" elektrokolo

Dalo by se říct, že nelegální elektrokolo neexistuje, a teoreticky každé "vozidlo pododobné jízdnímu kolu s elektromotorem" je možné používat. Výše uvedené směrnice a normy určují za jakých podmínek. Pokud elektrokolo splňuje tyto normy platí pro ně naprosto stejná pravidla, jako pro klasická jízdní kola - tj. můžete s nimi jezdit na silnicích a cyklostezkách stejně jako každý jiný cyklista, mohou na nich jezdit samostatně děti od 10 let, mohou se přepravovat ve vlaku jako jízdní kola atd.

Elektrokola, která tyto směrnice a normy nesplňují (např. vyšší rychlost při asistenci, pomoc elektromotoru bez šlapání nad 6 km/hod, vyšší výkon) nejsou jízdní kola ale motorová vozidla a mají např. tyto povinnosti a omezení: povinnost provedení typových zkoušek (homologace), příslušné ridičské oprávnění, registrační značku, přilbu i pro dospělé, pojištění (povinné ručení), nesmí na cyklostezky (resp. kamkoliv, kde je zákaz vjezdu motorových vozidel).

V praxi se často setkáváme s argumentem "vždyť to stejně policajti nekontrolují". Ano zatím jsme se s něčím takovým také nesetkali, i když s přibývajícím množstvím elektrokol na silnicích se toho jistě brzy dočkáme. Kdo už po tom důsledně jde, jsou pojišťovny. V případě dopravní nehody za účasti elektrokola si nechávají důkladně prověřit, jestli se jedná o "legální" elektrokolo. V případě, že tomu tak není, je uživatel automaticky viníkem, bez ohledu na to, jak k nehodě došlo. Tj. nemá nárok na žádná plnění a naopak musí uhradit veškeré škody.

Copyright © Elektrokola Kladno 2024, Tvorba www stránek maArt.cz